О пројекту БИ ЏУДО ИН

Примарни циљ пројекта БИ-ЏУДО-ИН (BE-JUDO-IN) је да омогући боље разумевање инклузије у спорту и кроз спорт – шта она заправо представља и како је можемо дефинисати. Полазимо од дефиниције да на основу инклузије омогућавамо простор у којем сви учесници могу да допринесу једни другима. Спортски клуб, у овом случају џудо клуб, видимо као идеално окружење за инклузију у спорту и кроз спорт.

Дугогодишње искуство у области инклузивног џудоа, хронични недостатак едукације као и недовољне могућности за развој инклузивног џудоа, довеле су до партнерства и креирања пројекта БИ-ЏУДО-ИН.

Три земље

БИ – ЏУДО- ИН је пројекат који по први пут спаја три џудо клуба из три државе: Хрватска, Словенија и Србија који раде са џудистима са различитим способностима.

Џудо клубови Фуџи, Сенсеи-ИН и Санкаку су основани искључиво са циљем да у своје редовне џудо програме укључе људе са различитим способностима.

СЛОВЕНИЈА

ЏК „Санкаку“ из Љубљане

ХРВАТСКА

ЏК „Фуџи“ из Велике Горице

СРБИЈА

ЏК „Сенсеи-ИН“ из Сомбора

Инклузија у спорт,

а посебно у џудо, је у самом срцу овог пројекта. Верујемо да је наш приступ развоју инклузивних простора у џудоу, али и другим спортовима и активностима, прави пут ка инклузивнијем друштву у целини

Верујемо да џудисти различитих способности треба да буду укључени у џудо клубове типичне популације, а не у изоловане институције. У овим клубовима заједно тренирају џудисти са различитим врстама неспособности. Методологија и организација тренажног рада може бити различита и све то ћемо представити у нашем Еразмус+ пројекту БИ-ЏУДО-ИН.

Инклузивно окружење створено у ова три клуба заснива се не само на једнаким правима већ и на једнаким могућностима.   У данашње време такав начин размишљања треба да буде основ функционисања у свим сегментима друштвеног живота и живота уопште. Ми живимо инклузију, ми је не спроводимо. Постављамо нове стандарде инклузије које желимо проширити кроз међународну сарадњу, али и ојачати у нашим земљама.

Социјална инклузија у спорту, посебно у џудоу, налази се у самом срцу овог пројекта и верујемо да је наш приступ развоју инклузивних простора у џудоу али и у другим спортовима и активностима, прави пут ка инклузивнијем друштву у целини.

Овим пројектом одговарамо на савремене изазове друштвене инклузије у и кроз спорт, укључујући недостатак квалификованог кадра, недостатак специфичног образовања, предрасуде, нерегулисану системску подршку на локалном нивоу и недостатак систематског развоја инклузивног спорта.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

1. Размена најбољих искуства о различитим приступима у тренажном раду у инклузивном џудоу међу стручњацима који учествују.

2. Обучити џудо тренере из земаља учесница за инклузивне приступе у џудоу.

3. Увести инклузивне приступе у тренажном раду у што више џудо клубова у земљама учесницама.

4. Дефинисати социјалну укљученост у спорту на основу анкете учесника.

5. Промовисати инклузивни приступ у џудоу у широм ЕУ.

Пројекат БИ- ЏУДО-ИНКЛУЗИВ такође има за циљ да да ојача методологију за социјалну инклузију у џудоу, путем размене искустава и пракси усвојених у земљама које учествују у пројекту.

ГЛАВНИ ЦИЉ

Главни циљ пројекта је креирање смерница и методологије за социјално укључивање, кроз свесно идентификовање изазова и проблема у тренажном раду у џудоу, посебно за џудисте са: (1) церебралном парализом, (2) интелектуалним инвалидитетом, (3) изазовима менталног здравља и (4) различитим способностима који вежбају у мешовотим групама.

Џудо клубови и националне џудо федерације који учествују у пројекту ће имати могућност да воде међусобни дијалог, упоређују методологије рада и алате, пренесу стечено знање другим тренерима и промовишу друштвену инклузију у и кроз спорт на локалном, националном и међународном нивоу.

 

timeline