O projektu Be Judo In

Glavni cilj projekta BE-JUDO-IN je doprinijeti boljem razumijevanju inkluzije u sportu i putem sporta – što ona zapravo predstavlja i kako je možemo definirati. Naša početna definicija je da na temelju inkluzije omogućujemo sredinu u kojoj svi sudionici mogu doprinijeti dobrobiti jedni drugih. Sportski klub (u našem slučaju judo) vidimo kao idealno okruženje za socijalizaciju i uključivanje u sport i kroz sport.

Dugogodišnje iskustvo u području inkluzivnog juda, značajan nedostatak edukacije kao i nedovoljno mogućnosti za razvoj inkluzivnog juda, doveli su do partnerstva i stvaranja projekta Be Judo Inclusive.

Tri države

BE-JUDO-IN je projekt koji po prvi puta okuplja tri judo kluba za osobe s različitim sposobnostima iz tri države: Slovenije, Srbije i Hrvatske.

Fuji, Sensei-IN i Sankaku Ljubljana osnovani su isključivo s ciljem uključivanja osoba s različitim sposobnostima u svoje programe.

SLOVENIJA

Judo klub Sankaku Ljubljana

HRVATSKA

Judo klub osoba s invaliditetom "FUJI"

SRBIJA

Judo klub Sensei-in

Uključivanje u sport,

a posebno u judo, u samom je središtu ovog projekta i vjerujemo da je naš pristup razvoju inkluzivnih sredina u judu, ali i drugim sportovima i aktivnostima, pravi put prema inkluzivnijem društvu u cjelini.

Vjerujemo da bi judaši s različitim sposobnostima trebali biti uključeni u redovne judo klubove, a ne u izolirane institucije. U tim klubovima zajedno treniraju judaši s različitim sposobnostima. Načini metodologije i trenažnih procesa mogu biti različiti, a sve to ćemo predstaviti u našem Erasmus+ BE-JUDO-IN projektu.

Inkluzivno okruženje stvoreno u tri kluba temelji se ne samo na jednakim pravima nego i na jednakim mogućnostima. U današnje vrijeme takav način razmišljanja trebao bi biti temelj funkcioniranja. Mi živimo inkluziju, ne provodimo je. Postavljamo nove standarde inkluzije koje želimo značajno proširiti međunarodnom suradnjom, ali i ojačati u našim zemljama.

Društvena uključenost u sportu, posebice u judu, u samom je središtu ovog projekta. Vjerujemo da je naš pristup razvoju inkluzivnih sredina u judu, ali i drugim sportovima i aktivnostima, pravi put prema inkluzivnijem društvu u cjelini.

Ovim projektom odgovaramo na suvremene izazove inkluzije u sportu, uključujući nedostatak kvalificiranog kadra, nedostatak specifične edukacije, predrasude, neuređenu sustavnu podršku na lokalnoj razini te nedostatak sustavnog razvoja inkluzivnog sporta.

Specifični ciljevi projekta:

1. Razmjena najboljih praksi o različitim pristupima inkluzivnog juda među stručnjacima koji sudjeluju.

2. Educirati judo trenere iz zemalja sudionica inkluzivnim judo pristupima.

3. Uvesti inkluzivne judo pristupe u što više judo klubova u zemljama sudionicama.

4. Definirati uključenost u sport na temelju ankete sudionika.

5. Promicati inkluzivni judo pristup diljem EU-a.

Od projekta Be Judo Inclusive također se očekuje jačanje judo metodologije za osobe s različitim mogućnostima i socijalnu uključenost kroz razmjenu iskustava i praksi usvojenih u zemljama sudionicama projekta.

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je stvoriti smjernice za socijalnu uključenost i metodiku kroz identifikaciju izazova u judo treningu s kojima se susreću judaši s:
1. Cerebralnom paralizom
2. Intelektualnim teškoćama
3. Izazovima mentalnog zdravlja
4. Različitim sposobnostima

Kroz ovaj projekt će sudionici - judo klubovi i nacionalni judo savezi imati priliku međusobno komunicirati, uspoređivati metodologije i alate, prenositi stečena znanja drugim trenerima te promovirati društvenu uključenost u sportu i kroz sport na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

timeline