O projektu Be Judo In

Glavni cilj projekta BE-JUDO-IN je prispevati k boljšemu razumevanju socialnega vključevanja v športu. Naše izhodišče je tam, kjer se odpirajo vrata športnih središč vsem športnikom, ne glede na njihove raznolike zmožnosti. Pri tem je pomembno, da  v skupnosti vsi nekaj prispevamo. Judo klub, vidimo kot idealno okolje za socialno vključevanje v športu in prek športa.

Do partnerstva v projektu BE JUDO INCLUSIVE so nas vodile: dolgoletne izkušnje na področju inkluzivnega juda, pomanjkanje izobraževanja na tem področju in nezadostne možnosti za razvoj socialnega vključevanja v judo.

Tri države

BE-JUDO-IN je projekt, ki prvič združuje tri judo klube športnikov raznolikih zmožnosti iz treh držav: Hrvaške, Srbije in Slovenije.

SLOVENIJA

Klub Sankaku Ljubljana

HRVAŠKA

Fuji

SRBIJA

Sensei-IN

Koncept socialnega vključevanja v športu

in še posebej v judu, je v središču tega projekta. Verjamemo, da je naš pristop prava pot do bolj vključujoče družbe kot celote.

Verjamemo, da bi morali biti judoisti raznolikih zmožnosti v celoti vključeni v redne športne judo klube in ne v odmaknjene oblike vadbe. V vključujočih klubih vsi judoisti trenirajo skupaj ne glede na raznolike zmožnosti. Načini sodelovanja so lahko različni in vse to bomo predstavili v našem projektu  ERASMUS+ BE-JUDO-IN.

Vključujoče okolje, ustvarjeno v treh judo klubih, ne temelji le na enakih pravicah, temveč tudi na enakih možnostih. Takšen način razmišljanja bi moral biti dandanes temelj delovanja. Mi vključevanja ne izvajamo, mi ga živimo! Postavljamo nove standarde socialnega vključevanja, ki jih želimo z mednarodnim sodelovanjem razširiti in okrepiti v naših državah.

Koncept socialnega vključevanja v športu in še posebej v judu, je v središču tega projekta. Verjamemo, da je naš pristop prava pot do bolj vključujoče družbe kot celote.

Projekt BE-JUDO-IN pomeni odziv na sodobne izzive socialnega vključevanja v športu in prek športa. Zavedamo se: pomanjkanja usposobljenih vaditeljev, manjka razumevanja novih vključujočih vsebin, prisotnosti predsodkov, neurejene sistemske podpore na lokalni ravni in nacionalni ravni.

Posebni cilji projekta:

1. Izmenjava najboljših praks o različnih pristopih vključujočega juda med sodelujočimi strokovnjaki.

2. Usposabljanje vaditeljev juda iz sodelujočih držav za vključujoče pristope v judu.

3. Uvedba vključujočih judo pristopov v čim več judo klubih v sodelujočih državah.

4. Opredelitev socialne vključenosti v športu na podlagi ankete med udeleženci delavnic.

5. Spodbujanje vključujočega pristopa v judu po vsej EU.

 

Projekt BE JUDO INCLUSIVE bo z izmenjavo izkušenj in dobrih praks sodelujočih partnerjev okrepil tudi metodologijo socialnega vključevanja v judu.

Glavni cilj

Glavni cilj je oblikovanje smernic za socialno vključevanje in metodologijo, z zavestnim prepoznavanjem izzivov pri vadbi juda, zlasti za judoiste: (1) s cerebralno paralizo, (2) z  intelektualno oviranostjo, (3) s težavami v duševnem zdravju in (4) z raznolikimi zmožnostmi, ki vadijo v mešanih skupinah.

Sodelujoči judo klubi in nacionalne judo zveze prek projekta vzpostavljajo dialog, primerjajo metodologije in orodja, prenašajo pridobljeno znanje na druge vaditelje ter spodbujajo socialno vključenost v športu in prek športa na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

timeline